حمله نظامی و طبقه متوسط ایران

در حالی که ماهیت تمام کشمکش های سیاسی جهان در شرایط حاضر را در یک خط می توان بیان داشت، ده ها هزار نفر ، تحت عنوان گزارشگر وتحلیل گر، درصد ها رسانه وابسته یا متمایل به قدرت های جهانی و منطقه ای، تولید روزانه شان از میلیون هم پیشی می گیرد تا صاحبان این کره خاکی ، یعنی مردم، به آن سازی برقصند که آن ها، ونه رقیبان، دوست دارند. آن تعریف یک خطی از این قرار است: " آمریکا مایل است که تسلط خود بر جهان را حفظ و نهایی سازد ولی قدرت های نوظهور و نیروهای طرفدارعدالت اجتماعی برای برقراری نظام چند قطبی بین المللی، تلاش می کنند".

هر بحران کوچک و بزرگ را تنها با درک این نبرد اصلی است که می توان تجزیه و تحلیل کرد. چپ ها از آن جهت در مسیر چند قطبی شدن جهان تلاش می کنند که راه سومی فعلا وجود ندارد و فاجعه آمیز بودن نظم آمریکایی نیز، که با میلیتاریسم در سیاست و بورس بازی دراقتصاد انگلی اش، قابل شناسایی است، کاملا آشکار شده است. به همین خاطر، طرفداران آمریکا، با فریبکاری و پنهان کردن چهره خود در پشت کلمات و مفاهیم غلط انداز، سعی می کنند تا دیگران را ، به مسیر هموار کردن راه تداوم سلطه آمریکا برجهان ، هل دهند. آن ها اگربا صراحت اعتراف کنند که هدفشان چیست، کسی دیگراز تزهای"بشردوستانه!" شان حمایت نمی کند. رادیو فردا، اخیرا در مقاله "زوال طبقه متوسط:خطری برای آینده دمکراسی" ، اظهارات فوکویاما، نظریه پردازلیبرال را منتشر کرده است . اوهمانگونه که از عنوان نوشته اش پیداست، نسبت به روند نابودی طبقه متوسط ، یا همان انباشت فقر وثروت مقابل هم ، در نظم کنونی تحت رهبری آمریکا، اظهارنگرانی می کند. حال تصور کنید که کارگزاران وطنی "دخالت های بشر دوستانه!"، به طبقه متوسط تشنه دمکراسی وآزادی میهنمان بگویند: "هدف ما بازگرداندن آمریکا به این منطقه استراتژیک جهان است.ازفلاکت جنگ در همسایگی که اطلاع کافی دارید. آزادی های فردی شما البته تضمین خواهد شد ولی از نظر اقتصادی، به طبقات فرودست خواهید پیوست.امکان وقوع اتفاقات ناگواردیگر چون تجزیه برخی مناطق ایران را هم باید مد نظر داشته باشید.هزینه های عملیات نظامی علیه ج.ا. را هم باید بپردازید وقبول کنید که خود وفرزندانتان ،چون مردم اروپای شرقی، به عنوان سربازان "ناتو"، در ادامه ماموریت "پاکسازی جهان"،به جبهه جنگ اعزام شوید.داشتن پایگاه نظامی آمریکا در کشور هم جزء شروط بدیهی است".
نتیجه، در این صورت برایشان چیزی نخواهد بود جز : از دست دادن نیروهایی که به فرموده همین "بشردوستان!"، آن قدرمی بایست در داخل قربانی بدهند تا زمینه "دخالت از خارج" مهیا شود.ولی همانگونه که شاهد هستیم، باوجود روشن بودن اهداف این جریانات، هیچ یک از آن ها، صادقانه از"دلبستگی" به آمریکا سخن نمی گوید.
تسلط مستقیم و غیر مستقیم براکثررسانه های قدرتمند، درکنار پایگاه های نظامی وناوهای جنگی و سیستم های پیشرفته جاسوسی ، چهارگوشه جهان را به حیطه تاخت و تازو ادعاهای جاه طلبانه آمریکا مبدل ساخته است. وظیفه اصلی وسائل ارتباط جمعی این قدرت، جلوگیری ومنحرف کردن بررسی و شناسایی عواقب ناگوار توسعه دامنه نفوذ آمریکا در جهان، با توسل به فریب وتبلیغات است. هرچند رقبا و مخالفان آمریکا نیز، کمابیش با همین شیوه ها مبادرت به مقابله می کنند، ولی صدای بلند گوهای ضعیفشان در مقابل گوش خراش های حریف، کمتر شنیده می شود.به عنوان مشتی نمونه خروار، همین امروز، 22 بهمن، اگر به "بی بی سی"، "صدای آمریکا" و "رادیوفردا"، نگاه کنید، حتی یک کلمه هم در مورد راهپیمایی سالگرد انقلاب در ایران، درآن ها نمی یابید.در حالی که همه ایرانیان، ونه فقط کارشناسان این به اصطلاح بنگاه های "خبر رسانی!"، به نوعی در صدد ارزیابی میزان اقبال مردم از این فراخوان دولتی هستند واین بنگاه ها هم در شعارهایشان، ظاهرا دانستن را "حق" ما می دانند.ولی همانطور که می بینیم ابایی ازسانسورآشکارندارند.آن هم برای ما که خود ایرانی هستیم ومی دانیم که در کشورمان چه خبربوده است، چه رسد به "اطلاع رسانی " شان در این موارد به مردم دیگر کشورها . به همین ترتیب است برخورد با تظاهرات طرفداران بشار اسد درسوریه و یا مخالفین حکومتی در بحرین که درست برعکس در ج.اسلامی،با آب و تاب و بزرگنمایی منعکس می شود.
تلاش درجهت برقراری نظمی نو در جهان، منحصرا یک چالش طبقاتی برای جلوگیری ازتسلط هرچه بیشتر یک درصد بر 99 درصد انسان ها نیست. بلکه اقشارمختلف روشنفکران و فرهیختگانی را نیز شامل می شود که مخالف این سوء استفاده سوداگرانه ازقوانین حاکم بر طبیعت و بسط آن به حیطه علوم اجتماعی هستند که گویا "ظلم" سنگ پایه ساختارهستی است و حس گریز از آن با "واقع بینی" نمی خواند.
در شرایط دشوار کنونی میهنمان وزیرسایه شوم تهدیدات خارجی، نمی توان خود را طرفدار عدالت اجتماعی و"چپ" معرفی کرد و در مقابل "تهاجمات بشر دوستانه!"، در همه ابعاد آن ، به افشاگری و مبارزه دست نزد. حمله نظامی به ج.ا.ا.، از جانب همه نیروهای مترقی جهان ، به منزله تلاش جهت بسط هژمونی شیطانی، با نگرانی دنبال می شود. این نیروها مسلما تنها به تاثیرات بین المللی تحولات منطقه توجه دارند ومبارزه داخلی برای دمکراسی وآزادی، وظیفه ما مردم ایران است. اینک وقت آن رسیده است که ما خود نیز، با صدای بلند به این دعاوی مضحک که در صورت نشستن در قطار"بشردوستی" جنگ افروزان، همه ما به آمال و آرزوهایمان خواهیم رسید، پاسخ داده و نقاب از چهره عوامفریبان برگیریم. .
طبقه متوسط ، بازنده اصلی هرگونه ماجراجویی نظامی بیگانگان در ایران است: اگر جمهوری اسلامی از چنین حمله ای جان سالم بدر برد، با شروع یک وضعیت فوق العاده ، تا مدت های مدید بر شدت بگیرو ببند ها وتحدید آزادی ها خواهد افزود و اگرآمریکا و "چلبی" هایش، دگربار به حیات سیاسی ایران بازگردند، این مرتبه شرایط چون جهان دوقطبی گذشته هم نیست که حتی زحمتکشان کشورهای غربی واقمارشان،بخاطروجود رقابت سیستمی با اتحاد شوروی، به امتیازات رفاهی دست می یافتند. تسلط بر جغرافیای سیاسی ایران درحال حاضر ، به روند نابودی طبقات میانی، در سراسر دنیا، ازجمله خودایران، شتاب بیشتری خواهد داد.

45 پایگاه نظامی آمریکا، کشور ما را محاصره کرده است

هیچ نظری موجود نیست: