نقشه جغرافیایی ایران در رویای جهانخواران

رالف پیترز، سرهنگ بازنشسته آمریکا ونظریه پرداز مسائل ژئوپولیتیک، در سال 2006 ، طرحی از"خاورمیانه مطلوب" یا "خاورمیانه بزرگ "،ارائه می دهد که این روزها نیز، با تحولات منطقه، مورد بحث و بررسی جدید قرار گرفته است.
طبق این طرح آنچه ازنقشه جغرافیایی ایران باقی می ماند به موش بیشتر شبیه است تا پلنگ.

هیچ نظری موجود نیست: