چهل و پنج سال پیش در چنین روزی: محکومیت خلیل ملکی

24 اسفند 1344 ، محاکمه پر هیاهوی خلیل ملکی به پایان می رسد. انعکاس دفاعیات اوو اظهارات تیمسارضیاء فرسیو ،معاون دادستان ارتش دردادگاه را، در لینک صفحات روزنامه اطلاعات آن تاریخ ، به شرح زیر ملاحظه کنید:(برخی عناوین دولینک دارند!)
12 اسفند: علت انشعاب حزب توده

هیچ نظری موجود نیست: