احتمال انتشار تصاویر ماهواره ای روسیه از حادثه 11 سپتامبر

"پراودا" ، 7 فوریه 2015 می نویسد:
"وحشت آمریکا از انتشار تصاویر ماهواره ای روسیه از حادثه 11 سپتامبر
با وجود آن که روابط روسیه و آمریکا به وخیم ترین وضعیت پس از جنگ سرد رسیده با این حال ، به گفته کارشناسان آمریکایی، پوتین از آزاردادن جدی اوباما تا امروز خودداری کرده است. این ولی تنها آرامش قبل از توفان می تواند باشد. پوتین در صدد زدن "یک ضربه" ولی ضربه ای کاری است. روسیه می خواهد مدارک دخالت دولت و سرویس های مخفی آمریکا در حادثه 11 سپتامبر را منتشر کند.

در میان مدارک، آن گونه که سایت  secretsofthefed.com مینویسد، تصاویر ماهواره ای نیز وجود دارد..انتشار چنین اسنادی از نیت پلید دولت آمریکا  در حمله 11 سپتامبر،برعلیه شهروندان خود و فریب آنان پرده  برمی دارد. حمله ای که توسط هیئت حاکمه این کشور طراحی شد  ولی به دست دیگران آن گونه عملی گردید که تروریسم بین المللی مسئول آن قلمداد شود. انگیزه چنین اقدامی  کسب بهانه برای تامین سلطه شرکت های دولتی آمریکا برمنابع نفتی خاورمیانه بود...
کار شناسان آمریکایی می گویند که انتشار چنین مدارکی عواقب وخیم برای دولت مردان  آمریکا در پی خواهد داشت؛ اعتماد مردمی به دولت کم خواهد شد ؛ در شهرهای این کشور تظاهرات و شورش رخ خواهد داد و در صحنه جهانی نیز اعتبار این کشوربه عنوان  رهبر مبارزه با تروریسم از بین خواهد رفت. امری که می تواند بلافاصله مورد بهره برداری کشورهای "مطرود" و نیز تروریست های اسلامی قرارگیرد.
این سناریو ولی در صورت تحقق، عواقبی به مراتب وخیم تر به دنبال دارد".

۲ نظر:

Khosro Sadri گفت...


گفته می شود که اهمیت ادوارد اسنودن نه بخاطر دانستن آن چیزهایی است که تا کنون افشا کرده است، بلکه بیشتر برای آن اسراری است ، چون 11سپتامبر،که تا کنون علنی نکرده است. لو ندادن همه اسرارشاید برای اسنودن اهمیت حیاتی هم داشته باشد. زیرا آمریکایی ها می دانند که با کشتن او، نا گفته هایش هم منتشر خواهد شد. جرج بوش عواقب پناهنده شدن اسنودن را برای آمریکا فاجعه بار توصیف کرده بود.

Blogger گفت...

eToro صفقات التداول المفتوحة في 227,585,248

حكمة الجموع المتداولون الذين يستخدمون CopyTrader™ من eToro يزيد احتمال أن يحققوا أرباحًا بنسبة 60%