ما و غزه !

ایرانیان آزاده ، تنها نگران نقض حقوق بشر در سرزمین خود نیستند. بلکه آرزومند رعایت حقوق انسانی همه مردم جهان، از جمله مردم ستمدیده فلسطین هستند.
آنهایی که قراراست نه  در برابر قدرت ها، بلکه به وجدان انسانی خود پاسخگو باشند، نمی توانند چشم  برروی اجساد غیرنظامیان غزه، در نتیجه بمباران های اخیرجنگنده های اسرائیلی ببندند، و تنها به وضعیت حقوق بشردر کشور خودشان بیاندیشند. آن قدرت هایی هم که در مقابل نقض ممتد و آشکار ابتدایی ترین اصول انسانی توسط جنایتکاران اسرائیلی ساکت می مانند، صلاحیت ادعای "دفاع از حقوق بشر" را ندارند.
ما بی طرف نیستیم ودو مشخصه داریم که ما را به دفاع از مردم غزه وا میدارد:
اول آن که ،درکنار اکثریت مطلق مردم کشورهای دیگر، منافع عینی و نه فقط ذهنی ما، بر استقرار نظمی عادلانه و بری از زورگویی درجهان استواراست وکشوراسرائیل، به نسبت تاریخ تاسیس ومیزان جنایاتش، درصدرزورگویان تمام طول تاریخ بشریت قراردارد. تنها شاید خود آمریکا در این زمینه  شانه بر شانه برادر کوچکش ساید. این ها شعار نیستند و  آمار و ارقام در این مورد شهادت می دهند.
دوم ، ما ایرانی هستیم و در خانواده جهانی، مانند همه انسان های عاقل دیگر نقاط ، ترجیحا از منافع ملی خود حمایت و دفاع می کنیم.از این منظر:1- منافع منطقه ای ما با ترکتازی های متکی به سلاح های پیشرفته اسرائیل، در تضاد است؛ 2- اسرائیل، همزمان ما را هم  چون غزه ، سودان ، سوریه ، عراق ، لبنان و... تهدید به بمباران میکند وما نیز چون دیگرانسان های عاقل دنیا،در آرزوی سرنوشتی مشابه حال و روز زنان و کودکان و غیرنظامیان غزه و لبنان ، برای خود و خانواده مان نیستیم. بلکه در آرزوی شکست و رسوایی هرچه بیشتر رژیم نظامی اسرائیلیم تا شاید ازجسارت عملی کردن وعده هایش دربمباران ایران، کمی کاسته شود.

۱ نظر:

پوریا گفت...

عزیز غزه متراکم ترین جای دنیاس.یعنی چی؟ یعنی اینکه اونها نمی تونن مراکز نظامی رو از غیر نظامی جدا کنن. مثلا ممکنه یه پایگاه کنار یه مدرسه بسازن و وقتی اسرائیل بمبی می زنه که این پایگاه نظامی رو خراب کنه خب مسلما به اون مدرسه کنارش هم آسیب می رسه. من البته از اسرائیل دفاع نمی کنم ولی خیلی از مردم فلسطین نظرشون راجع به ایرانی ها اینه:"بشگه های طلایی که با گه پرشان کرده اند." البته با پوزش. می تونید سرچ کنید.