زیرپوست شهرما: برمن

بحران اقتصادی غرب، تاثیر ملموسی بر وضع معیشتی اقشارکم درآمد این جوامع می گذارد. واکنش ها تنها در" جنبش اشغال وال استریت" ، خلاصه نمی شود .در اروپا نیز فقط یونان و ایتالیا نیستند که فروپاشی اقتصادی را تجربه می کنند و تنها لندن و رم و آتن و پاریس در التهاب نا آرامی های اجتماعی وشورش، دروضعیت فوق العاده امنیتی بسر نمی برند، بلکه اینجا در آلمان هم که ظاهرا از ثبات بیشتری برخوردار است ، تنها با بسیج همه توان امنیتی- پلیسی ، می توان اوضاع را کنترل نمود.
تصویر زیر که 6 نوامبر در یکی ازروزنامه های محلی منتشر شد، چهارراه "زیل وال"، مهمترین بخش مرکزی شهر ما برمن را نشان می دهد. این محله همیشه تا صبح بیدار است و از جمله مرکز خرید وفروش مواد مخدر، در مقیاس کوچک می باشد. از حدود یکسال پیش، ناراضیان وبیکاران ، به بهانه های مختلف در این محل جمع شده و نهایتا پس از درگیری با پلیس متفرق می شوند. چند ماه پیش زیر عنوان "فیس بوک پارتی" ، عده زیادی گرد هم آمدند و پس از آن ،رسما اعلام شد که "فیس بوک پارتی" ممنوع است. اهالی محل بخوبی می دانند که اگر کنترل بسیار دقیق و حساب شده پلیس و اعزام به موقع خیل ماموران برای جلوگیری از تجمع نباشد، این منطقه هیچ آخر هفته ای را با آرامش سپری نمی کند.
درزیر عکس می خوانیم: "در هفته های اخیر به صورت مستمر شاهد درگیری پلیس با جوانان شورشی در چهارراه"زیل وال" هستیم.از این رو فراکسیون دمکرات مسیحی شورای شهر برمن ، درخواست فوری برای نصب دوربین در این محل کرده است".

هیچ نظری موجود نیست: