شصت سال قبل:در عروسی شاهانه چه گذشت؟

شصت سال پیش، سال 1329، در چنین روزهایی، کشورمان شاهد وقایع مهمی بود که از آن جمله اند، ترور حاجیعلی رزم آرا، نخست وزیر(16 اسفند) و نخست وزیری حسین علاء ،تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس(29 اسفند) و ادامه بحث های داغ در مورد ملی شدن نفت که سرانجام به روی کار آمدن دولت مصدق (8اردیبهشت 1330) منجر شد.
در همین ایام ، شرح وقایع مربوط به عروسی محمد رضا شاه و ثریا اسفندیاری(23بهمن)، نیزقسمت بزرگی از صفحات مطبوعات ایران را به خود اختصاص می داد.
از اتفاقات جالب این عروسی شاهانه ، دزدی هایی است که در جریان آن صورت می گیرد. تا جایی که ساعت جواهرنشان عروس خانم هم به سرقت می رود. شاهنشاه البته در سال 1357، هنگام خروج ازکشور، این دستبردها از طرف خویشان و آشنایان خود را ، با برداشت های میلیاردی از خزانه مملکت ، تسویه فرمودند .
در اینجا ،پیرامون وصلت شاه و ثریا، مطالبی از "خواندنی ها"ی آن زمان می خوانید:


آلبوم عکس عروسی را هم اینجا می بینید!

هیچ نظری موجود نیست: