مرگ بر جنگ !
به چهره این هردوقربانی مدعیان دفاع از"حقوق بشر"نگاه کنیم تا مطمئن شویم که حتی اگر"بهشتی" قراراست بر ویرانه خانه این کودک بیچاره بنا شود، ما جهنم را به آن ترجیح خواهیم داد.

۱ نظر:

majid گفت...

marg bar jang,marg bar zur, in axa vaghean tekandahandan,