"سیا": تامین کننده امنیت یا تهدید کننده آزادی؟!

"ران پاول"، کاندید سابق ریاست جمهوری و نماینده سابق کنگره آمریکا در مصاحبه خود ، "سیا" را بزرگترین تهدید برای آزادی مردم آمریکا و آن را" دولت درسایه غیر قابل مهار" می نامد.
او می گوید:" نه عرب ، ایرانی، روسی، آلمانی، گریپ خوکی، سوراخ لایه ازون، چمدان های بی صاحب و...بلکه این "سیا"ست که آزادی ما را تهدید می نماید..."سیا" با بودجه پنهان و از منابع پنهان تامین شده خود، عملیات پنهانی همچون قتل های سیاسی را در داخل و خارج آمریکا سازماندهی می کند...در یک جمهوری واقعی جایی برای چنین سازمانی وجود ندارد...".

هیچ نظری موجود نیست: