ذره هیگز وارتباطش با خوشبختی انسان!

ارسطو می گوید:" زندگی هوشمندانه موجب شادمانی می شود"!
در اینجا احتمالا شادمانی جمعی منظورارسطو بوده است. بدین ترتیب که بالا رفتن سطح آگاهی عمومی ازچگونگی پیدایش جهان وشناخت قوانین حاکم برآن ، درهای آزادی وحیات هدفمند را به روی بشریت می گشاید وموجب گونه ای آرامش جمعی میگردد. وگرنه  برخلاف ارسطو،در بسیاری از مکاتب شرقی، آگاهی موجب ملال و سیر وسلوک طریق آرامش خیال عنوان می گردد. که در اینجا تنها سعادت فردی می تواند مد نظرباشد.گفت این گلیم خویش بدر می برد زموج/ وان سعی می کند که بگیرد غریق را.
دیروز در خبرها اعلام شد که آثار "ذره هیگز" به عنوان واسط ذرات بنیادین بدون جرم با ماده، که برای بررسی چگونگی پیدایش جهان پس از "مهبانگ"، شناختش حائز اهمیت است، در مرکز تحقیقاتی "سرن" مشاهده شده است.امروزه  بازتاب پیشرفت هایی این گونه ، دیگر تنها در محافل علمی باقی نمی ماند، بلکه صدها میلیون نفردر سراسر جهان، پا به پای دانش پژوهان، مشتاق اینچنین خبرهایی هستند. چرا؟ یکی از دلایل به نظر من آن است که باورهای مذهبی به تدریج جای خود را به باورهای علمی و یا  "علمی- مذهبی" می دهند.

استیون هاوکینگ پس از انتشار کتابش "تاریخچه زمان"  درسال 1988، که به عنوان پرفروش ترین کتاب علمی تاریخ معرفی شد، می گوید که ناشرکتاب به او توصیه کرد که تا می تواند از گنجاندن فرمول درآثارش  بپرهیزد. زیرا هریک فرمول می تواند تیراژ کتاب را به میزانی زیاد پایین آورد.
استقبال مردم عادی ، دانشمندان فیزیک نظری را در مباحث کوانتوم و فیزیک نجومی، وا می دارد تا مطالب خود را ساده و عامه فهم نیز منتشرکرده و از این راه درآمد خوبی کسب نمایند. این گرایش دوجانبه و روبه گسترش، پای سوداگران را هم به میدان کشانده تا با تولید آثار به ظاهر علمی و سوء استفاده از ویژگی های روانی مردم جیب های خود پر کنند. بسیاری از مردم دین باخته ، در میان تحقیقات و دستاوردهای علمی ، به دنبال عناصری می گردند تا به کمک آن ها بتوانند "دین شخصی " خود را، که می تواند آنان را به نوعی آرامش رساند، بنا کنند و دلخوش به آن باشند که بر خلاف دین قبلی، این یکی ولی با واقعیات همخوانی دارد. از این رو وقتی به عنوان مثال در نظریه ریسمان ها، صحبت از 11 بعد مکان و حتی بیشتر می شود، فورا با تولیدات عجیب و غریب امکان سفر در زمان و بازگشت به گذشته، عبور از اونیورسال های موازی و ... مواجه می شویم که در آن ها بجای آن که بینش مردم را به سمت واقعیات متمایل کنند،برعکس ، واقعیات را مطابق گرایش مردم کج و معوج می سازند، تا هرکس بتواند با غلت زدن در فانتزی های "علمی"اش، به نوعی با کابوس مرگ بی بازگشت مقابله وخود را خوشبخت تر احساس نماید.علت اقبال عمومی ازمطالب مربوط به"
بشقاب پرنده" ها و بوجود آمدن "ادیان یوفویی" مثل "دروازه آسمان" و "رائلی" هم همین تمایلات می تواند باشد.
امروز مباحث فلسفه و فیزیک نظری را دیگر نمی توان از هم جدا کرد. تئوری بیگ بنگ  اگرهم به نفی خدا نمی انجامد ولی به پایان فلسفه بسیار نزدیک می شود.استیون هاوکینگ و لئونارد ملودینوف، درکتاب مشترک خود به نام"طرح بزرگ" که در سال 2010 منتشر شد، مرگ فلسفه را اعلام می دارند و هرچند درآن خدا را منکر نمی شوند ولی آفرینش جهان را بی نیاز از وجود او به شمارمی آورند. پیدایش جهان در این کتاب بر اساس "تئوری همه چیز" که با موفقیت اخیر در مورد کشف ذره بوزون هیگز، به اثبات وتکمیل آن نزدیک تر شده ایم، توضیح داده شده است.
تئوری همه چیز(Theory of everything) مبحثی در فیزیک نظری است که در جهت وحدت نسبیت عام (نیروی گرانش) و مکانیک کوانتوم  تلاش می کند. چنین کاری آرزوی آلبرت اینشتین نیز بود. می گویند که اوتا آخرین لحظات زندگی ، با امید یافتن فرمول وحدت، کاغذ وقلم از خود دور نمی کرد. اینشتین ولی دو نیروی هسته ای قوی وضعیف را به حساب نمی آورد و تنها به فکر وحدت نیروهای الکترو مغناطیسی و گرانشی بود. ده سال پس از مرگ او، تئوری"استاندارد مدل" درجهت توضیح پیدایش جهان، این نتایج را به دست می دهد: هرچه به سمت بیگ بنگ باز گردیم، درجه حرارت بالاتر می رود تاجایی که در یک نقطه ابتدا نیروی الکترو مغناطیسی و هسته ای ضعیف باهم ادغام می شوند و نیروی "الکترو ضعیف" را بوجود می آورند که در ادامه مسیر و ادغامش با نیروی هسته ای قوی ، "سوپر نیرو" حاصل می شود. تا تحقق کامل آرزوی اینشتین و دستیابی به "تئوری همه چیز"، همچنین می بایست نیروی گرانشی را به استاندارد مدل ملحق کرد. این کار ،راه دشواربررسی ذره ای به نام "گراویتون"را پیش روی دارد.
"نظریه ریسمان ها" (String theory) یکی از دو زیر مجموعه "تئوری همه چیز" است که با اتکا به فرمول های ریاضی و نه با روش علوم تجربی، سعی درارائه پیشنهاداتی برای رفع مشکلات تئوری همه چیز و تبیین جهان دارد. مطابق این نظریه، ماده در بنیادی ترین حالت، ریسمانی از انرژی به صورت حلقوی، خطی و یا مارپیچی است. می گویند که اگر یک اتم به اندازه منظومه شمسی فرض شود، ریسمان ها به اندازه درختی بیش نیستند.
Edward Witten، نابغه فیزیک و ریاضی، در سال 1995 با مطرح کردن " تئوریM"، تصویر واحدی از 6 نظریه مختلف ریسمان ارائه داد و11بعد فضا-زمان را با اتکا به محاسبات ریاضی ،برای تئوری خود پیشنهاد کرد. (مطابق قوانین ماکروفیزیک ولی، اگربیش از سه بعد مکان(فضا) وجود داشته باشد، تثبیت حرکت سیارات به دور مدارشان ناممکن خواهدبود.7بعد اضافی فضا ظاهرامی بایست پس از مهبانگ و جدا شدن نیروها، به ترتیب محوشده باشند). بحث های داغ و مهیجی از قبیل امکان جهان "مولتی ورسال" و نه "اونیورسال" و بوجود آمدن بیگ بنگ در اثر تصادم دو جهان موازی با هم وبسیاری احتمالات امید بخش دیگر( برای انسان درمانده در مقابل مرگ)  در حاشیه نظریه ریسمان ها ، می توان یافت و یا بافت.
ایکاش که بعد صدهزارسال از دل خاک/چون سبزه امید بردمیدن بودی!

۲ نظر:

Khosro Sadri گفت...

Traditionell sind das Fragen für die Philosophie, doch die Philosophie ist tot. Sie hat mit den neueren Entwicklungen in der Naturwissenschaft, vor allem in der Physik, nicht Schritt gehalten. Jetzt sind es die Naturwissenschaftler, die mit ihren Entdeckungen die Suche nach Erkenntnis voranbringen.
-- Stephen Hawking, Der große Entwurf.

Khosro Sadri گفت...

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Wir alle wollen wissen, woher wir kommen.“
(STEPHEN W. HAWKING)