در مورد سقوط جت جنگی ترکیه در سوریه

در جهان سیاست، هر حادثه و اتفاقی، بخصوص در مناطق بحرانی و حساس، یا برنامه ریزی شده است و یا به سرعت در جهت منافع یکی ازقدرت های بازیگر، مورد بهره برداری قرار می گیرد. به عبارت دیگر، اگر سکه ای بر زمین افتد، یا دانه ای است در دام و یا حریف آن را در جیب می گذارد . مانند بسیاری از ترورهای سیاسی در تاریخ، که بهانه شروع جنگ ویا اشغال دیگر کشورها شده اند.
همه می دانند که در شرایط فعلی، تمام تلاش آمریکا و ناتو برای تسلط مطلق بر منطقه و ایجاد "خاورمیانه بزرگ"، به روی سوریه متمرکز شده است . همچنین مشخص است که پس از سوریه ، نوبت ایران خواهد بود. عامل زمان هم در این میان برای متجاوزین نقش اساسی بازی می کند، زیرا به تدریج مردم عادی نیزمتوجه این امر می شوند که "بهار عرب"، قرار نیست شکوفه دهد و قدرت سیاسی به مردم واگذار شود.
سقوط جت جنگنده ترکیه به وسیله سوریه در روز گذشته ، از آن رومهم بود که می توانست به عنوان استارت حرکت مهره های سنگین تر صفحه شطرنج منطقه درگیری تلقی شود. تنها عنوان خبر هم کافی بود تا کارشناسان سیاسی را به فکر این احتمالات بیاندازد:- ترکیه، به عنوان عضو وبازوی ناتو درمنطقه، ظاهرا باید با جنجال تبلیغاتی بر سر این موضوع، بهانه دخالت نظامی ناتو را ، با ارجاع به اصل 5 قرارداد واشنگتن ، مبنی بردفاع ازاعضای پیمان ،فراهم آورد. پس می توان حدس زد که خود ناتو، با آگاهی از وضعیت نظامی سوریه وشاید هم به کمک عواملش در ارتش این کشور، عمدا چنین طرحی را عملی کرده است.- احتمال دیگر هم این است که سوریه در این اقدام ،دچار اشتباه محاسباتی شده است و ناتو هم به سرعت ( مثل همان سکه روی زمین افتاده) از آن برای دخالت نظامی ، بهره گیری خواهد کرد.
واکنش دیروز نخست وزیر ترکیه، ولی ملایم تر از آن چیزی بود که بتواند این سناریو را محتمل سازد. اظهارات امروز رئیس جمهور این کشور هم مبنی بر این که جنگنده ترکیه، حریم سوریه را نقض کرده بود، حتی تا آن حد حاوی عنصر احتیاط است که این ظن را تقویت می کند که برعکس سناریو نخست، این سوریه و متحدینش هستند که احتمالا برای وادار کردن خارجی ها به واکنش،با ساقط کردن این هواپیما به مثابه "دانه در دام"، مقاصدی را دنبال می کرده اند: مثلا تحت تاثیر قرار دادن جنگ داخلی در مقابل دفاع از کشور، با تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم سوریه. به هر حال، واکنش ملایم ترکیه به عنوان عضوناتو، می تواند ناشی از موضع ضعیف و یا حداقل، عدم آمادگی آن ها برای دخالت نظامی ، فرض شود.
" روسیه در شمال سوریه ایستگاه رادار مستقر می کند "! عنوان خبر و تحلیلی در این زمینه است که هفته پیش در "فیگارو" ، منتشر شد. نقض حریم هوایی سوریه بوسیله جنگنده ترکیه در استان "لاذقیه" ، همچنین ممکن است با هدف آزمودن فعال بودن یا نبودن این رادارها، برای محاسبه اقدامات آتی ناتو، صورت گرفته باشد.
با وجود تلاش آمریکا برای متقاعد کردن روسیه به استمرار نفوذش در سوریه، به شرط حذف بشار اسد، جمهوری اسلامی ولی به نظر می رسد، لااقل تا اخذ نتیجه نسبتا مطلوب از مذاکرات هسته ای با غرب، مانع از تحقق چنین توافقی شود.

هیچ نظری موجود نیست: